Siapa ketua Steering dan Organizing Committee kongres KUPI II?

    0
    128

    Ketua Panitia Pengarah (SC) dipimpin oleh Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA sedangka Ketua Panitia Pelaksana (OC) dijabat oleh Masruchah, MA.